Tekniset tiedot sivuston toteutuksesta

Teemme sivut uusimmilla ja parhaiksi todetuilla työkaluilla sekä ohjelmointikielillä.

Toteutuksessa ja suunnittelussa käytämme avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Tämä auttaa pitämään sivuston hintarakenteen kevyenä.

Sivuston sisältö rakennetaan XHTML-kielellä ja ulkoasu CSS-tyylitiedostoilla. Dynaamisuutta lisätään tarpeen vaatiessa JavaScriptin, PHP:n ja MySQL-tietokannan avulla.

Sivusto rakennetaan selkeäksi, luettavaksi sekä standardeja noudattaen.

Flash-animaatiot sekä yksinkertaiset AJAX-toteutukset ovat myös mahdollisia.