Pohdittavaa asiakkaalle

Ennen projektin aloittamista on hyvä pohtia muutamia projektin toteuttamiseen liittyviä seikkoja.

Sivuston tarkoitus?

  • Miksi sivusto tehdään?
  • Mitä tarkoitusta se palvelee?
  • Kenelle sivusto kohdistetaan?

Sivuston rakenne?

  • Pääotsikot
  • Ajankohtaiset asiat
  • Palvelut

Mitä sisällöksi?

  • Sopivan tekstin pohdinta eri sivuille
  • Kuvien miettiminen
  • Päivitystarve